MISIR SİLAJI

-Silaj yeşil sulu bitkilerin havasız ortamlarda turşulaştırılması ile elde edilen hayvan yemlerine denir. Bu yöntemle elde edilen yemler sayesinde, özellikle yeşil bitki bulunmayan yaz ve kış aylarında hayvanlar sağlıklı bir şekilde beslenebilmektedir.​

-Mısır silajlarımız 50 kilogramlık vakumlu çuvallardadır. Sızdırma, bozulma, su kaybı olmaz.

1.

Yemlerin besin değerinde kayıp meydana gelmez ve hayvanlar tarafından sevilerek yenir.

2.

Yeşil ve sulu yemlerin bulunmadığı kış aylarında hayvanların iyi ve ucuz beslenmesini sağlar.

3.

Mısır silajında ilave hiçbir katkı maddesine gerek yoktur.

4.

Mısır yetiştirilmesinin mümkün olmadığı yerlerde (iklim ya da coğrafya) çalışan çiftçiler, silajlık mısır yemleme imkanına sahip olacaklardır.

5.

Yüksek kaliteli silaj, ineklerin besin alımı kapasitesini maksimumda tutarken hayvanların ihtiyaçlarını karşılar.

6.

- En yüksek kalitede yemi elde ediyorsunuz ! 

7.

- Ilık yaz zamanlarında bile, silajlık mısır yemlemek mümkün hale geliyor. Tüm yıl boyunca silajlık yemleme.

8.

-Nişasta ve lif sindirilebilirliği arasındaki doğru denge ile silaj kalitesi, sağmal sürünün sağlığını korumaya yardımcı olur ve inekler için daha fazla yaşamsal enerjiyi kullanılabilir kılar, böylece çiftçi açısından verim ve kârlılık artar.

9.

Yeşil ve sulu yemlerin bulunmadığı kış aylarında hayvanların iyi ve ucuz beslenmesini sağlar.

 Ot depolama sorunu ve depo masrafları en aza indirilir. 2 ton kuru otun depolandığı yere 15 ton yeşil yem depolanabilir.

Mısır Silajı Yükleme
press to zoom
Silaj
press to zoom
Silaj
press to zoom
Taze Mısır
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/2